CENÍK

Veškeré uvedené ceny jsou orientační, konečná smluvní cena je určována individuálně na základě skutečného rozsahu a pracnosti odvedeného díla a vychází plně z dohody se zákazníkem.

Na účetní a daňové služby související s rokem založení firmy či zahájení činnosti OSVČ je poskytována 10 % sleva.

I. Vedení (podvojného) účetnictví

Cena vychází z počtu položek v hlavním účetním deníku, u účetnictví malého rozsahu je stanoven měsíční paušál. Průběžné výkazy během kalendářního roku individuálně dle potřeb požadavků zákazníka. Možnost smluvních a množstevních slev. Výhoda pro Vás: drobné hotovostní doklady jsou zpracovávány dle druhu vždy jediným souhrnným dokladem za měsíc, tedy za všechny doklady jednoho druhu (například parkovné) zaplatíte jako za jeden zaúčtovaný doklad!

I.1 do 150 položek čtvrtletně 2700,-Kč za čtvrtletí (tj. 900,- Kč za měsíc)
I.2 151 – 600 položek čtvrtletně 15,- Kč za položku
I.3 601 – 1200 položek čtvrtletně 13,- Kč za položku
I.4 více než 1200 položek za Q 11,- Kč za položku
I.5 kontrolní hlášení k DPH 200,- Kč za mj (měsíčně či čtvrtletně)
I.6 sleva pro neplátce DPH -600,- Kč za čtvrtletí (tj. sleva 200,- Kč měsíčně)

II. Vedení daňové evidence (jednoduchého účetnictví)

Cena závisí na počtu zpracovaných dokladů; drobné hotovostní doklady jsou zpracovávány dle druhu vždy jediným souhrnným dokladem za měsíc (případně čtvrtletí), tedy za všechny doklady jednoho druhu (například parkovné) zaplatíte jako za jeden jediný doklad!

II.1 do 150 položek čtvrtletně 2700,- Kč za čtvrtletí (tj. 900,- za měsíc)
II.2 151 – 300 položek čtvrtletně 21,- Kč za položku
II.3 více než 300 položek čtvrtletně 18,- Kč za položku
II.4 kontrolní hlášení k DPH 200,- Kč za mj (měsíčně či čtvrtletně)
II.5 sleva pro neplátce DPH -600,- Kč za čtvrtletí (tj. sleva 200,- Kč měsíčně)

III. Přiznání k dani z příjmu (jednorázově)

Pro zákazníky, kterým není vedeno celoroční účetnictví ani daňová evidence. Na základě dohody výstupy papírové, elektronické, xml věta (pro e-podání datovou schránkou).

III.1 DPFO – závislá činnost (zaměstnanci) 500,-
III.2 DPFO – OSVČ uplatňující výdajový pašál (včetně přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu) 1500,-
III.3 DPFO – OSVČ vedoucí daňovou evidenci (včetně přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu) 1800,-
III.4 DPFO – OSVČ vedoucí účetnictví (včetně uzávěrky a přehledů) 2500,-
III.5 DPPO včetně uzávěrky 2500,-

IV. Přiznání k ostatním daním a další výkazy pro finanční úřad

Jednorázové akce. Vyúčtování záloh a srážkové daně pro zákazníky, jimž není zpracovávána mzdová agenda.

IV.1 silniční daň 1-3 vozidla 400,-
IV.1.1 - každé další vozidlo 50,-
IV.2 daň z nemovitostí za 1 nemovitost 500,-
IV.2.1 - každá další nemovitost 100,-
IV.3 vyúčtování záloh ze závislé činnosti 400,-
IV.4 vyúčtování daně vybírané srážkou 400,-

V. Mzdy

Měsíční cena zahrnuje veškeré běžné vícepráce spojené se zpracováním mezd, tj. přihlášky a odhlášky zaměstnanců k pojištění, hlášení změn pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, roční vypracování vyúčtování záloh a srážkové daně.

V.1 do 5 zaměstnanců 150,- Kč/zaměstnanec
V.2 6 – 25 zaměstnanců 130,- Kč/zaměstnanec
V.3 více než 25 zaměstnanců 100,- Kč/zaměstnanec
V.4 kontrola na správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně včetně přípravy podkladů 1000,- Kč jednorázově

VI. Doprava, účetní poradenství

Náklady na svoz a rozvoz dokladů je účtována pro dojezdové vzdálenosti větší než 10 km (prvních 10 km není účtováno). V rámci Pardubic vždy zdarma. Hodinová sazba pro případy výše neuvedené a vícepráce dle dohody.
Příklad použití: OSVČ přinese jedenkrát ročně v krabici veškeré podklady (faktury, nashromážděné účtenky), po zpracování odchází s úhledně utříděnými účetními doklady, vytištěným přehledem ročních příjmů a výdajů a s kompletním přiznáním k dani z příjmů včetně přehledů pro sociální a zdravotní pojištění. Hodinová sazba je základním orientačním údajem pro stanovení rozsahu díla.

VI.1 náklady na dopravu 14,- Kč/km
VI.2 hodinová sazba 300,- Kč/h